T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1093 Esas-1

Davacı İSMAİL ASLAN vekili tarafından açılıp Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 1-Davacı İSMAİL ASLAN (******** ve ************, ***************** dogumlu) hakkında hakkında; 20/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLEGEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
2Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacının sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacıya GEÇİCİ KOMİSER olarak *********************’in görevlendirilmesine karar verildiği,
3-Ayrıcaalacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.