T.C. MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İLAN
ESAS NO:2018/589

Davacı Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;

7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;

1-A)Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 21678 sicil numarasında kayıtlı davacı ISIN PRES YAPI VE MOBİLYA MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında 11/09/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacı şirketin İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser heyeti olarak …………………………………………………..’un görevlendirilmelerine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 07/12/2018 günü saat:10:10 bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.