T.C.
HENDEK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :
 2018/151 Esas
İ L A N

Davacı ISILSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememize verilen 14/05/2018 tarihli dilekçesi ile; 36 ay vade talepli konkordatonun kabulüne dair 36 aylık konkordato mehil talebinde bulunduğu, Mahkememizin 2018/151 esas sayılı dosyasının 15.08.2018 tarihli duruşmasında verilen 2 aylık uzatılan geçici mühletin, 17/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra İflas Kanunu 289. Maddesi uyarınca 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHDET VERİLMESİNE karar verildiği, bu itibarla İİK’nun 289. maddesi gereğince alacakların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize itiraz edebilecekleri; hususu tebliğ ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.