T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2015/735 Esas

Davacı IŞIKLAR SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından İİK mad.179 kapsamında borca batık olduğu ve İİK 179/a kapsamında tedbirler alındığında mevcut iyileştirme projesi uygulanarak şirketin ekonomik hayatına devam edebileceğini beyan ederek İflas Ertelemesi davası açmış olup;

Mahkememizce verilen 11/12/2015 tarihli tensip kararı uyarınca İİK 179/a maddesi gereğince Hukukçu Nihal Sabır, Mali Müşavir İsmail Can ve Medikal Şirket Yöneticisi Murat Yılmaz şirkete tedbiren denetim kayyımı olarak atanmış olup, şirket denetim görevi kayyım heyetine verilmiştir.

Açılan bu davanın yargılaması 27/04/2016 günü saat 10.30’a bırakılmıştır.

Şirketin borca batık olmadığı ve iyileştirme projesinin yeterli bulunmadığını iddia eden alacaklıların veya diğer ilgililerin bu ilanı takiben varsa itirazlarını mahkememize bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.