T.C.İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1058 Esas
Davacı 568/4 sicil numaralı ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı 568/4 sicil nosunda kayıtlı davacı ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 17/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak***********, **************** ve ********************** atanmıştır. Duruşmanın 18/12/2018 günü saat:13:40 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.