T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/559 Esas

Talep edenler-borçlular Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 168139 numaralı sırasında kayıtlı İLCİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönünden ;
Mahkememizin 02/11/2018 tarih ve 2018/559 Esas sayılı ara kararı ile oluşturulan alacaklılar kurulunun görevine son verilmesi sureti ile;
İİK 289/4. ve Konkordato Komiserlerinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin 11/2. maddesi gereğince;
Konkordato komiserler kurulunun mahkememize ibraz ettiği raporlarındaki görüşleri de nazara alınarak;
İLCİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönünden;
Alacaklılar Kurulu’nun;
Rehinli alacaklılar bakımından; Kuveyt Türk ve Alternatif Bank A.Ş’ den 
Rehinli olmayan adi alacaklılar bakımından; Türkiye İş Bankası A.Ş’ den
Leasing alacaklıları bakımından; Siemens Finansal Kiralama A.Ş.,
Tedarikçi Alacaklılar bakımından, Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş., 
Kamu Alacaklıları bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumundan,
Teşekkülüne, İİK. 289/4. maddesi gereğince alacaklılar kuruluna ücret takdir edilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
İİK’nun 289/son fıkra uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.