T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/559 Esas

Talep edenler-borçlular Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün; (1) 168139 numaralı sırasında kayıtlı İLCİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile
(2) 168053 numaralı sırasında kayıtlı İLSAN İNŞAAT TARIM TURİZM PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nce 
Konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 01/11/2018 tarihli ara kararı ile İİK 289/2. maddesi gereğince talep eden borçlu şirkete 1 yıllık kesin süre verilmesine hükmedilmiştir.
İbraz edilen geçici komiserler kurulu raporu soyut nitelikte bulunmakla, ********************, ************* ve **************’nın görevine 01/11/2018 günü son verilmiştir.
İİK 289/3. maddesi gereğince komiserler kurulu, hukukçu *********************, **************** ve ******************** tarafından oluşturulmuştur.
Komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
Kesinmühlet kararı İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına karar verilmiştir.
Ayrıca İLCİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönünden;
İİK 289/3 ve Konkordato Komiserlerinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmeliğin 11/2. maddesi gereğince;
Alacaklılar Kurulu’nun;
Rehinli alacaklılar bakımından; Kuveyt Türk ve Alternatif Bank A.Ş’ den 
Rehinli olmayan adi alacaklılar bakımından; Türkiye İş Bankası A.Ş’ den
Leasing alacaklıları bakımından; Volvo Grup Oto. Ticaret Ltd. Şti’den 
Tedarikçi Alacaklılar bakımından, Esen Plastik San. Tic. A.Ş ve Konya Çimento Sanayi A.Ş’ den 
Kamu Alacaklıları bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumundan teşekkülüne karar verilmiştir.
İİK’nun 289/son fıkra uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.