(Düzeltilmiştir) Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet ilanı Afyonkarahisar – AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Afyonkarahisar

2018/75 Esas

T.C. AFYONKARAHİSAR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2018/75 ESAS 2018/182 KARAR KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN KONKORDATO ALACAKLILARINA ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAİR DAVET İLANIDIR 2004 sayılı İİK gereğince İHSAN TOKMAN, ERMAN TOKMAN, TOKMAN YAPI TAAHHÜT TİCARET SANAYİVE ZİRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 01.03.2018 Tarihinde konkordato tasdik talebinin kabulüne karar verilmiştir. Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/ 75 Esas 2018/ 182Karar -23.09.2019 tarihliek kararı gereğince tasfiye memurlarının görevlerine son verilmiş olup yeni bir tasfiye kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere Saadet Selcen Hıdıroğlu, Nesrin Çelikbilek, Ebru Özlem Ketenci geçici tasfiye kurulu olarak görevlendirilmiştir. Yine aynı karar kapsamında 2004 sayılı icra iflas kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında dosya kesinleşinceye kadar konkordato komiserliği yapmak ,yeni tasfiye memurlarının seçilmesi amacıyla alacaklılarıntoplantıya çağırılmasıve yeni tasfiye memurlarının seçilmesi amacıyla toplantıyı yürütmek üzereS.Selcen Hıdır oğlu atanmıştır. Yine 29.11.2019 tarihindealacaklılar kurulu , alacaklılarıntoplantıya davet edilmesi yönünde karar almıştır.Alınan karar konkordato komiseri Saadet Selcen Hıdıroğlu ‘na 04.12.2019 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla ; 21.12.2019 tarihinde saat 10:00 da AFYON BUDAN THERMAL HOTEL&SPACONVENTION CENTER’DA SAFİR SALONU’NDA aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek üzere “ALACAKLILAR TOPLANTISI” yapılacaktır. ALACAKLILAR TOPLANTI GÜNDEMİ; 1- Yeni tasfiye heyetinin seçilmesi 2- Görevinden ayrılmak isteyen ve vekalet ilişkisi sona ermiş olan alacaklılar kurul üyelerinin bulunması sebebi ile alacaklılar kurulu üyelerinin seçilmesi 3- Tasfiye prosedürünün değiştirilip değiştirilmeyeceği, değiştirilecek ise hangi şekilde değiştirileceğiningörüşülmesi vetasfiye yönteminin belirlenmesi Konkordato komiserliği tarafından adresi tarafımızca belirli olan alacaklılara ilanın birer örneği posta yoluyla gönderilecektir. Hususları ilanen tebliğ olunur. Düzeltme İlanı T.C. AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2018/75 ESAS 2018/182 KARAR İLAN KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN KONKORDATO ALACAKLILARINA ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAİR DAVET İLANIDIR 2004 sayılı İİK gereğince İHSAN TOKMAN, ERMAN TOKMAN, TOKMAN YAPI TAAHHÜT TİCARET SANAYİ VE ZİRAİ ÜRÜNLER ÜRETİM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 01.03.2018 Tarihinde konkordato tasdik talebinin kabulüne karar verilmiştir. Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/ 75 Esas 2018/ 182 Karar – 23.09.2019 tarihli ek kararı gereğince tasfiye memurlarının görevlerine son verilmiş olup yeni bir tasfiye kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere Saadet Selcen Hıdıroğlu, Nesrin Çelikbilek, Ebru Özlem Ketenci geçici tasfiye kurulu olarak görevlendirilmiştir. Yine aynı karar kapsamında 2004 sayılı icra iflas kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında dosya kesinleşinceye kadar konkordato komiserliği yapmak , yeni tasfiye memurlarının seçilmesi amacıyla alacaklıların toplantıya çağırılması ve yeni tasfiye memurlarının seçilmesi amacıyla toplantıyı yürütmek üzere S.Selcen Hıdıroğlu atanmıştır. Yine 29.11.2019 tarihinde alacaklılar kurulu , alacaklıların toplantıya davet edilmesi yönünde karar almıştır. Alınan karar konkordato komiseri Saadet Selcen Hıdıroğlu ‘na 04.12.2019 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla ; 04.01.2020 tarihinde saat 10:00 da AFYON BUDAN THERMAL HOTEL&SPACONVENTION CENTER’DA SAFİR SALONU’NDA aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek üzere “ALACAKLILAR TOPLANTISI” yapılacaktır. ALACAKLILAR TOPLANTI GÜNDEMİ; 1- Yeni tasfiye heyetinin seçilmesi 2- Görevinden ayrılmak isteyen ve vekalet ilişkisi sona ermiş olan alacaklılar kurul üyelerinin bulunması sebebi ile alacaklılar kurulu üyelerinin seçilmesi, 3- Tasfiye prosedürünün değiştirilip değiştirilmeyeceği, değiştirilecek ise hangi şekilde değiştirileceğinin görüşülmesi ve tasfiye yönteminin belirlenmesi Konkordato komiserliği tarafından adresi tarafımızca belirli olan alacaklılara ilanın birer örneği posta yoluyla gönderilecektir. Hususları ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.