İFLAS ERTELEMENİN ŞARTLARI

İflas ertelemenin şekli ve maddi şartları bulunmaktadır.

 1. Şekli Şartları
 • Sermaye Şirketi ya da Kooperatif olması (Kanun, iflasın ertelenmesi imkanını sadece tüzel kişilere tanıdığından gerçek kişi tacirlerin iflasın ertelenmesi yoluna başvurmaları mümkün değildir.)
 • İflasın Ertelenmesi Talebi (şirketi idare ve temsille görevli olanlar, alacaklılar veya tasfiye memurları tarafından iflas erteleme kararı verilebilmesi için mahkemeden talep edilmesi gereklidir. Talep olmadan mahkeme kendiliğinden iflasın ertelenmesine karar veremez.)
 • Borca Batıklık Bildirimi (Borca batıklık bildirimi alacaklıların korunması amacına hizmet eder. Ticaret mahkemesine borca batıklığın bildirilmiş olması ve bu sebeple iflasın ertelenmesinin talep edilmiş olması gereklidir.)
 • Bilançonun Mahkemeye Verilmesi (Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.Söz konusu tablonun mahkemeye verilmesi esastır zira mahkeme diğer belgelerle birlikte şirketin mevcut durumu itibariyle borca batık durumda olup olmadığını ve mali durumun düzeltilebilmesi hakkında bir karar verebilecektir.)
 • İyileştirme Projesinin Sunulması (iflas ertelemeye başvuracak şirket yada kooperatifin içinde bulunduğu borca batıklık halini hangi yöntemlerle aşmayı düşündüğü açıklayan şirketin yol haritasıdır. İyileştirme projesi mahkemeye sunulurken bu hususlarla ilgili belgelerinde sunulması gerekir. Hangi tedbirlerin alınacağını ve bu tedbirlerin erteleme süresi sonunda şirketi nasıl etkileyeceğini objektif verilere dayanarak açıklaması gerekir.)
 • Masrafların Peşin Ödenmesi (Masrafların en geç erteleme kararı verilmesine anına kadar yatırılmış olması gerekir.)
 • Fevkalade Mühletten Yararlanılmamış Olması (Bir sermaye şirketi veya kooperatif fevkalade mühlet elde ettiği taktirde, mühletin bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde 179 ve devamı maddeleri uyarınca iflasın ertelenmesi müessesinden yararlanamaz.)
 1. Maddi Şartları
 • Borca Batıklık
 • İyileştirmenin Mümkün Olması
 • Alacaklıların Haklarının Korunması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.