İflas ertelemede istismarın artması üzerine harekete geçen ekonomi yönetimi, uygulamada 5 yıla kadar ertelenen borç ödeme süresini 2 yıl ile sınırlandırmak için hazırlık yapıyor.

Son dönemlerde ödeme güçlüğü içindeki şirketlerin sıkça başvurduğu ve istismarların giderek arttığı iflas erteleme uygulamasında 5 yıla kadar uzayan koruma zırhının 2 yıl ile sınırlandırılması gündeme geldi. Kaynaklar, çok suistimal edilen sistemin yerine halen mevzuatta bulunan ve iyi niyetli borçlular için önemli bir uygulama olan ‘konkordato’ mekanizmasının daha sık kullanılabileceğini kaydettiler.

kamuoyunda artan şikayetler üzerine harekete geçen ekonomi yönetimi, borçlu şirketleri rahatlatan anacak alacaklıları sıkıntıya düşüren iflas ertelemede istismarı önleyecek adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda halen verilen ek sürelerle birlikte, borçların ödenmesini 5 yıla kadar erteleyen sistemde süreyi 2 yıla düşürecek.

Kaynaklara göre, iflas ertelemeyle ilgili sıkıntı sistemin işleyiş yönteminden kaynaklanıyor. Çıkış noktası iyi niyetli şirketleri kurtarmak olmasına rağmen, son dönemde iflas ertelemeye giren şirketlerde geri dönüş oranının yüzde 2’lerde kalması suistimal iddialarını güçlendiriyor.

Şirkete kayyım olarak atanıyorlar

Mali durumu kötüleşen bir şirket, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince mahkemeye başvuruyor. Burada mahkemenin tayin ettiği bilirkişi ve yeminli mali müşavir, şirketin iflas ertelemesine girip girmemesi hakkında rapor hazırlıyor. Mahkeme de bu rapora istinaden iflas ertelemeye karar verirse, şirket kayyum tarafından yönetiliyor. Ancak burada asıl tartışma konusu, mahkeme sürecinde bilirkişilik yapan kişilerin aynı zamanda iflas ertelemesine karar verilen şirkette kayyım olarak görev yapması. Başka bir ifade ile şirketi iflas erteleme sürecine sokan kişinin aynı zamanda bu şirkette maaşlı olarak çalışmaya başlaması, sistemin en önemli sıkıntılarından birisi olarak gösteriliyor.

Borçlu şirket nelerden kurtuluyor?

Normal şartlarda ekonomik durumu gereği iflasına karar verilmesi gereken bir şirketin, mali durumunun iyileştirilmesi ihtimali dikkate alınarak, hazırlanacak proje ile birlikte mahkemeye başvuruluyor. Mahkeme, projeyi ciddi bulursa şirketin iflasının ertelenmesine karar veriyor. Bu süreçte, borçlu şirketin verdiği teminat mektuplarının nakde çevrilmesi durduruluyor. Borçlu şirketin borcundan dolayı elektrik, su, doğal gaz gibi ihtiyaçları kesintiye uğratılmıyor. Daha önce haczedilmiş ekipman ve demirbaşlar borçlu şirkete yedi emin olarak teslim ediliyor. Yasal takip yolları ve rehinli mallarının satışı durduruluyor. Borçlu şirketin mal varlığı olan gayrimenkuller ve araçlar üçüncü şahıslara devir ve temdiki engelleniyor. Şirkete kayyum atanıyor ve iyileştirme projelerinin uygulanması ile ilgili raporlar hazırlanıyor. İflas erteleme ile borçlu şirket normal faaliyetlerine devam edebiliyor, kamu alacağı ve SSK primleri dâhil hiçbir yasal takip yapılamıyor.

İflas ertelemesine karar verilen bir şirkette, koruma zırhı çeşitli süre uzatımlarıyla birlikte 5 yılı bulabiliyor. Bu durumun alacaklı şirketleri mağdur edeceği gerekçesiyle hareket eden ekonomi yönetimi, giderek artan şikayetler üzerine, koruma zırhının süresini en fazla 2 yılla sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Şirketlerin içi boşaltılıyor iddiası

iflas erteleme sisteminin kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını belirterek, kayyumlara rağmen, iflas erteleme sürecinde şirketlerin içinin sistemli şekilde boşaltıldığını öne sürüyorlar.

İflas erteleme alınması için hizmet sektörü oluştuğunu iddia eden kaynaklar, bundan yargı sisteminin de şikayetçi olduğunu, sistemin durdurulmasının milli menfaatler açısından yararlı olacağını ifade ediyorlar.

Konkordato kurtuluş olabilir mi?

Öte yandan halen Türk ticaret mevzuatında bulunan ‘konkordato’ müessesesinin de iyi niyetli şirketler yönünden, iflas erteleme yerine kullanılabileceği kaydediliyor. Konkordato, herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacıyla, borçlunun borcun 3’te 2’sini ödemesi şartıyla karşılıklı anlaşma ile kalan kısımdan vaz geçilmesini içeriyor. İki taraf arasında imzalanan sözleşme, ticaret mahkemesinin onayıyla geçerlilik kazanıyor.

Haberin Kaynağı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.