İflas erteleme sürecinin işleyişi şirket muhasebecisinin borca batıklık bilançosunu yönetim kuruluna vermesi ile başlayan ve nihayetinde iyileşme veya iflas ile sona eren, içerisinde bir çok teknik ayrıntıyı içeren geniş muhasebe ve hukuk bilgisi gerektiren bir süreçtir.

Söz konusu süreç basitçe aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

  1. Yönetim kurulunun iflas erteleme kararı alması.
  2. iflas ertelemeye başvuru şartlarının muhasebesel ve hukuki açıdan oluşup oluşmadığının tespiti.
  3. Mahkemede dava açılması.
  4. Mahkemenin tayin edeceği bilirkişilerce yapılacak inceleme.
  5. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi.
  6. İhtiyati tedbir kararının 3. kişilere ilan edilmesi.
  7. Mahkeme sonucunda iflas erteleme karının alınması ve kayyum/ların atanması.
  8. İflas erteleme sürecinden iyileştirme sonucu çıkılması veya iyileştirme projesinin başarısız olması sonucu iflas kararı verilmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.