Konkordato Nedir?

Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oran ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşmadır.

Diğer bir deyiş ile Konkordato;

borçlarını ödeyemeyecek hale gelen borçlunun, alacaklılarından vade veya indirim talebiyle yeni bir ödeme planı yapmasıdır.

Çoğu zaman vade kazandırarak ticari faaliyeterin devamını sağlar.

 

Kanunen üç çeşit konkordato vardır:

• Adi Konkordato
• İflastan Sonra Konkordato
• Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

İnceleme konumuz ise uygulamada en çok tercih edilen (daha önceki iflas ertelemenin yerine kullanılacak olan) Adi Konkordatodur.

Adi konkordato;

Borçlu veya alacaklının kendi aralarında borçlunun borçlarını nasıl, ne kadar sürede anlaşmaları ve bu anlaşmanın onaylanması için mahkemeye talepte bulunmasıdır.
Kısacası, adi konkordato tarafların kendi aralarında akdettikleri mahkeme onaylı bir borç yapılandırma sözleşmesidir. Alacaklılar, alacaklarını onaylanan konkordato çerçevesinde alırlar.

 

Konkordato kabul süreci kanunen en fazla 2 yıl 5 ay sürecektir.

Geçici Mühlet –  3 AY + 2 AY

Kesin Mühlet – 1 YIL + 6 AY

Mahkeme Yargılaması – EN FAZLA 6 AY

 

Konkordato’da Yeni Sistem,

7101 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE ADİ KONKORDATODA YENİ SİSTEM.

15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen adi konkordatoya ilişkin süreçler 7 ana başlık altında inceleyeceğiz.

 

1. Konkordato Talebi
2. Geçici Mühlet Kararı
3. Kesin Mühlet Kararı
4. Alacaklılar Toplantısı
5. Konkordato Tasdiki ve İlanı
6. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
7. Konkordatonun Feshi

 

1. KONKORDATO TALEBİ

A. Kimler Konkordato Talebinde Bulunabilir?

BORÇLU:

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

ALACAKLI:

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

B. Konkordato Talebi Nereye Sunulur?

Eski kanun gereğince konkordato talebi icra mahkemesine yapılmaktaydı, ancak 7101 sayılı kanun ile bu konuda değişiklik yapılarak asliye ticaret mahkemesi görevli kılınmıştır.

İFLASA TABİ BORÇLU İÇİN:

Şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi. Şirketin Merkezi yurt dışında ise şirketin Türkiye’deki merkez şubesinin veya diğer şubelerinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesi.

İFLASA TABİ OLMAYAN BORÇLU İÇİN:

Borçlunun yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi.

 

Konkordato Başvuru Şartları ile ilgili yazının devamını okuyun…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.