T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
İ L A N
ESAS NO: 2012/532 Esas
Mahkememizin 27/12/2013 tarih, 2013/480 sayılı ilamı ile; Davacı BİGA MADEN SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından İİK.179 ve devamı maddelerine göre İFLASIN ERTELENMESİNE ilişkin davada;Mahkememiz dosyasında verilen13/11/2017 tarihli, 2012/532 E. Ve2013/480 K. Sayılı kararı ile;
Çanakkale Ticaret Sicilinin 5576 sicil numarasında kayıtlı ve işlem gören davacı Biga Maden Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin iflasının İİK 179/B ve 179 maddeleri gereğince 27/12/2013 tarih, saat: 14.24 itibariyle bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle ertelenmesine ilişkin kararı ,Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/3927 E. ve 2017/2611 K. 10.10.2017 tarihli kararı ile kesinleşmiş ise de, Davacı şirket borca batıklıktan çıktığından, BU KERE,
1- Mahkememizin 2012/532 Esas 2013/480 K. ve 13.11.2017tarihli kararı ile DAVACI ŞİRKETİN İFLAS ERTELEME KARARININ KALDIRILMASINA, ŞİRKETİN İFLAS ERTELEME SÜRECİNDEN ÇIKARILMASINA DAİR KARAR 07/12/2017 TARİHİ İTİBARİYLE KESİNLEŞMİŞ OLUP;
2- Kayyım olarak atanan Av. Fuat Sağır ve SMMM Ersen Ceberut’un görevlerine 07/12/2017 tarihi itibariyle SON VERİLMESİNE,
3-Davacı şirketle ilgilimahkememizin 2012/532 Esas 2013/480 Karar ve 27/12/2013 tarihi kararı ve 13/12/2012 tarihli tensiple verilen tedbirlerin hükmün kesinleşmesiyle birlikte KALDIRILDIĞI ilanen tebliğ olunur. 07/12/2017

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.