İflas erteleme başvurusu ve iflas erteleme yönetimi kapsamlı muhasebe ve hukuk bilgisi gerektiren, mahkemenin atayacağı bilirkişiler için gerekli tüm bili ve belgelerin doğru ve zamanında verilmesini gerektiren, gerek mahkeme gerekse bilirkişi ve kayyumlar ile ilişkileri profesyonelce ve doğru bir biçimde yürütülmesini gerektiren önemli bir çalışmadır.

Liste okunduğunda da anlaşılabileceği üzere istenilen evrakların, raporların, iyileştirme projesinin, bilançoların hazırlanması davanın kararını etkileyecek hassas bir konudur ve profesyonel tecrübeli bir ekip ile bu yola çıkmak çok önemlidir.

bu başlığımızda başvuru için gerekli olan evrakları basitçe listeliyoruz.

burada listelenen belgeler başvuru için gerekli minimum listedir.

Mahkeme ve bilirkişiler her zaman ek belge ve bilgi isteme haklarına sahiptir.

 

 • BATIKLIK BİLANÇOSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR;
  • Batıklık bilançosu tarihindeki şirketin borç ve alacaklarına ait listeler (cari hesap modülünden alınmış muhasebe ile eşit olan tablolar)
  • Aynı döneme ait şirket adına verilmiş veya alınmış taahhütler (ipotek veya kefalet imzaları)
  • Demirbaş ve Amortisman defteri (eğer varsa demirbaş sayım tutanakları)
  • Araç ruhsat fotokopileri,
  • Varsa gayrimenkul tapuları ve takyidat kayıtları, (sadece şirket üzerine değil ortaklar üzerine olan tapularda eklenmelidir.)
  • Tüm sigorta poliçeleri (araç kasko sigortaları dâhil),
  • Son 3 seneye ait KDV1, KDV2, Muhtasar, Geçici Vergi Beyannameleri ve SSK bildirgeleri,
  • Stok tabloları (stok modülünden alınmış muhasebe ile eşit olan miktarları da gösteren tablolar)
  • Şirketin çalıştığı bankalar, şube hesap no, kredi limit ve kullanımları ile teminatları gösteren tablolar,
  • Leasing sözleşmeleri
 • İYİLEŞTİRME PROJESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR;
  • Kuruluştan bu yana firmayı tanıtıcı kısa bilgi (kuruluş ve yapılan işler),
  • Firma ortaklarına ait resimli bilgiler (Doğum yeri, tarihi, bitirilen okullar, iş tecrübesi)
  • Firma ortakları tarafından şirket lehine veya üçüncü kişiler lehine verilen taahhütler (ipotek veya kefalet imzaları)
  • Marka tescil belgeleri,
  • İSO ve sanayi sicil belgeleri,
  • Kira kontratları,
  • Eğer varsa şirketle alakalı takdir ve beratlar, İş Bitirme belgeleri, Broşürler
  • Şirketin üretim şeması hakkında bilgiler.
  • Fason atölyelerin sayısı yerleri ve çalıştırdıkları personel sayısı,
  • Şirketin Pazar payına ait bilgiler,
  • Firmanın yarın planları (yapılması planlanan işler, alınan veya alınması muhtemel siparişler, sözleşmeler, diğer evrak ve belgeler)
  • Alış ve satışta (temel mamuller için) vadeler ve satış koşulları.
  • Borç ödeme konusunda imalat dışı kaynakların olup olmadığı (gayrimenkul satışı, ortak bulma, yeni kredi gibi)
  • Piyasa itibarınızın durumu, Borçlu olduğunuz firmalardan mal alabiliyormusunuz,
 • MÜRACAAT DOSYASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR;
 • Vergi Levhası,
 • İçinde bulunulan yıla ait defter tasdik bilgileri, (Defter cins, sayfa sayısı, noter, tasdik tarihi ve tasdik numarası)
 • Şirket iletişim araçları (telefon, cep telefonu, faks, e mail, web sitesi bilgileri)
 • Kuruluştan bugüne kadar tüm ticaret sicil gazeteleri,
 • İflas Ertelemesi için Avukata verilmiş VEKALETNAME,
 • (EK:1) İflasın Ertelemesi için bir mali müşavir atanmasına dair ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Bu kararın tarihi 15 gün öncesine ait olacaktır.)
 • (EK:2) İflasın Ertelemesi için bir mali müşavir raporunun incelenerek karar verilmesine dair ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı.
 • Son 3 yıla ait kurumlar vergisi beyannameleri ve detaylı mizanlar (Şirket mali müşaviri tarafından veya vergi dairesi tarafından onaylı)
 • Borca batıklık bilanço ve gelir tabloları ile detaylı mizan,
 • İyileştirme projesi, nakit akım tablosu, diğer projeksiyonlar,
 • Mahkeme tarafından yaptırılacak olan bilirkişi tespit raporu.

NOT:

 • Müracaat tarihinde batıklık bilançosu tarihine kadar TÜM ticari defterler (Geçmiş yıllar dahil) basılmış ve hazır halde olmalıdır.
 • Batıklık bilançosu tarihindeki yevmiye kümülatif toplamı ile mizanın toplamı birbiriyle eşit olmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.