İFLAS ERTELEME DE KAYYUM ATANMASI

İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme iflasını ertelediği sermaye şirketi veya kooperatife, yönetim organının yetkilerinin tamamını kullanmak üzere veya yönetim organının hak ve yetkileri baki kalmak kaydıyla, yönetim organının iş ve işlemlerini denetlemek  üzere kayyum veya kayyumlar atar.

Kayyum atanması hususunda İİK 179 uyarınca mahkemeye geniş yetkiler tanınmış ve önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Kayyım gerek şirkete gerekse mahkemeye güven vermelidir.

Kayyum Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.