Karşılıksız çek ve usulsüz iflas durumlarında çok önemli yeni kararlar alınıyor.

Buna göre eskiden ortaya çıkan suistimaller nedeniyle karşılıksız çek ile işlem yapana veya usulsüz bir şekilde iflas duyurusunda bulunan şirketlere önemli cezalar kapıda olacak.

Karşılıksız çekler ile ilgili işlemlerine devam eden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu konuda yeni ve radikal kararlar aldı. Alınan kararlar ile birlikte ticari hayatın canlandırılması ve bir ödeme aracı olarak piyasada kullanılan çeke olan güvenin artırılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra karşılıksız çek ile ilgili meydana gelen suistimallerini önlemesi bu tasarı ile birlikte yeniden önemli cezaların gelmesini sağlayacak. Meclis gündeminde olan ve hazırlanan çek kanun taslağında çok önemli düzenlemeler ve yenilikler yer alıyor.

Kanun ile ilgili Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüşler bildirdi ve bu konu ile ilgili bir rapor sundu. Elde edilen bilgilere göre karşılıksız çek ile ilgili 27 yıl yürürlükte kalmış olan hapis cezası gündemde. Yürürlükte olan ve 2012 yılında kaldırılan karşılıksız çeke hapis cezası ile ilgili düzenleme yeniden uygulamaya konulacak.

Bunun yanı sıra suistimal edilen bir diğer konu olan usulsüz iflas ile ilgili de önemli cezalar gündeme gelecek. Kötüye kullanılan usulsüz iflas ve iflas ertelemelere yeniden revizyon uygulanacak. Alınacak olan yeni kararlara göre şirketler iflas etme durumunda mahkemeye son bir yıldır kayıtlı olduğu yerden başvuru yapmak durumunda olacak. Bunun yanı sıra iflasın erteleme süresi 2 yılla sınırlı kalacak. Aynı zamanda usulsüz karar aldıran kişilere de hapis cezası gündeme gelecek.

Adalet ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının yaptığı çalışmaya göre iflas ertelemeye ilişkin mahkeme kararları “bir gece”de verilemeyecek. Bir şirket, iflas ertelemeye başvuracağı andan itibaren bir yıllık bir süreç işleyecek. Bu sürede şirketin durumu nitelikli bilirkişiler tarafından incelenecek ve muvazaalı alacakları önlemek için de inceleme yapılacak. Şirkete atanacak olan kayyum, şirketin durumuyla ilgili 3 ayda bir mahkemeye rapor sunacak. Bu raporlar, hakim onayından geçecek. Bu denetimler sayesinde, bir şehirde iflas eden bir kişinin, başka yerde şirket kurup kurmadığı görülebilecek. Hileli iflas başvurusunda bulunan şirketin yanı sıra eksik incelemeyle karar veren hakime de cezai müeyyide söz konusu olabilecek. İki düzenlemenin Torba Yasa’da yer alması bekleniyor.

Çekler ile ilgili daha kapsamlı ve tasarı bulunuyor. Piyasaların kanayan yarası olan çek işlemlerinde artık arkası yazılı olan çekler 3 gün içinde piyasadan çekilmek zorunda olacak. Buna göre bankalar, çeki yazılan müşteri ile ilgili işlemde bulunabilecek. Bu durumda çek koçanını geri isteme hakkı da olacak. Böylece müşteri ve kredi arasında itibar sağlanmış olacak. Çekin üzerinde yer alan kare kod okutulduğu zaman bir müşterinin bütün bilgileri ortaya çıkacak. Bu kod içerisinde müşterilerin hangi bankalardan çek kullandığı ve çek sahibinin geçmişteki ödemeleri ile ilgili bilgiler yer alacak. Ödemelerin düzgün yapıldığı veya şirketin üzerinde iflas erteleme veya tedbir kararı var mı gibi konular da çek bozduran kişi tarafından görülebilecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.