Hükümet, yatırımcıların elini rahatlatan 93 maddelik reform paketi hazırladı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, paketin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre, iflas erteleme kalkıyor, konkordato yerine ‘kurtarma anlaşması’ modeli yaşama geçiriliyor. İnşaat izinleri kolaylaşıyor.

TAPUDA KOLAYLIK
Şirketlerin yoklama çilesi bitiyor. Tapu işlerinde koşturma sona eriyor, yapı denetimde imza 18’den bire düşüyor. Telekom altyapısı, elektrik hizmetleri gibi işlerde ulaklık bitiyor. Küçük işletmeler kredi kullanırken kereste, alüminyum gibi hammaddeleri de teminat gösterebilecek.

HEDEF İLK 20
Sohbet toplantısında paketin yatırım yapan tüm yatırımcıların işini kolaylaştırma, yabancı yatırımlar için Türkiye’yi cazip hale getirme gibi iki temel hedefi olduğunu belirten Akdağ, şöyle konuştu: “İflas erteleme ile konkordatonun iyi yönlerini alıp güzel bir reform hazırladık. Dünyadaki en iyi örnekleri inceleyerek yeni bir kurtarma anlaşması sistemi geliştirdik.”
Türkiye’nin küresel sermayenin dikkatini çektiğini de anlatan Akdağ, “Sermaye en kolay iş yapacağı yere gider. Son 15 yılda ülkemize 191.1 milyar dolarlık sermaye girişi oldu. Tüm yatırımcıların işini kolaylaştırıyoruz. Bu paketle cazip bir yatırım ortamı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Bu yıl itibarıyla İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde Türkiye’nin 60’ıncı sırada olduğunu hatırlatan Akdağ, “Bu yıl 30-40 puanlık sıçramayla, iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 20’ye çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu masallara ne millet ne yatırımcı inanıyor
YATIRIMCIYA 93 MADDELİK GÜVEN PAKETİ!

* KÖTÜ KULLANIM VARDI: Adalet Bakanlığı, otuz yıldır reform yapılmayan icra-iflas alanında kapsamlı bir yasal çalışma yaptı. Uygulamada kötü kullanılmaya açık olduğu anlaşılan iflas erteleme sistemi kalkıyor.
* TAPUDA KOŞTURMAYA SON: Tapuda cins tahsisi, iskân izni alındıktan sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek.
* İFLAS ERTELEMEYE 23 AY SINIRI: İflas erteleme döneminde 7-8 seneye kadar süren süreç, yeni düzenlemeyle beraber azami 23 ay ile sınırlandırıyor. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade, öncelikle ticari hayatlarına devamları esas alınacak. Alacaklılar da sürece dâhil olacak.
* ŞİRKET KURMA EZİYETİ BİTİYOR: Şirket kurma işlemleri kolaylaştırılıyor. Kuruluşta imza, defter onayı için gerekli olan 7 işlem teke düşüyor. Tek noktadan, yarım günde ve hiçbir aracıya ihtiyaç duyulmadan şirket kurulabilecek.
* KURTARMA MODELİ: Konkordato kurtarma planına dönüşüyor. Yeni sistemle dünyadaki örnekler de dikkate alınarak, iflas erteleme ile konkordato’nun iyi yönlerinden yararlanılarek ‘kurtarma anlaşması sistemi’ geliştirildi. Burada esas olan zora düşen şirketi kurtarmak olacak.
* SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ TEK DURAK OFİS: Ticaret sicil müdürlükleri şirket kuruluşlarında tek durak ofise dönüşüyor. Sosyal güvenlik kaydı da ilgili kuruma gitmeden elektronik ortamda yapılabilecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı da sicil müdürlükleri vasıtasıyla ödenebilecek.
* İNŞAAT İZİNLERİNE KOLAYLIK: İnşaat izinleri kolaylaşıyor. İnşaat izinleri sürecinde mevcut uygulamada 18 işlem yapılıyor. Bunların 12’si belediyelerin çeşitli birimlerindeki işleri kapsıyor. İçişleri Bakanlığı bu süreçleri birleştirerek, işlem sayısını 12’den 5’e indiriyor.
* BORÇLUALACAKLI UZLAŞACAK: Mevcut sistemde şirketin aktif, pasif dengesinin bozulması, varlıklarının borcunu karşılayamaması dikkate alınıyordu. Yeni sistemle şirket bu duruma gelmeden, ödeme güçlüğüne düştüğünde kurtarma anlaşmasına başvurabilecek. İyi niyetli olduğu anlaşıldığında kurtarma anlaşması imzalanacak. Bu plan alacaklıyı ikna ederek uzlaşmayı şirketi kurtarmayı esas alacak. Şirket kurtarılamıyorsa, alacaklı ikna olmazsa iflas süreci başlıyor. Şirketlerin tasfiyesinden ziyade hayatta kalmaları esas alınıyor.
* YOKLAMA ÇİLESİ BİTİYOR: Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak gerçekleştirilecek. Artık her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak. Ticaret sicilden çıkan girişimci yoklama beklemeden işine gücüne başlayabilecek.
* YÜZDE 25 BLOKAJ ŞARTI: Şirket kuruluşu aşamasında talep edilen yüzde 25’lik sermaye blokajı şartı kaldırılıyor. Bugünkü uygulamaya göre kuruluş aşamasında şirketin sermayesini 100 bin lira kabul edersek 25 bin lirasını bankaya hemen yatırması gerekiyordu. Ancak uygulamada bu tutar bankaya yatırılıp sonra da geri çekiliyor. Şirketi kurarken hemen bu parayı getir, bankadan çek sistemi kalkıyor. 24 aylık süreçte getirip yatırmaları mümkün olacak.
* ŞANTİYEYE OTOMATİK KAYIT: Şantiye için işyeri kaydı otomatik olarak oluşturulacak. “SGK-Vergi borcu yoktur” yazıları, elektronik ortamda belediyelere aktarılacak.
* BELEDİYE BÜROKRASİSİ SONA ERECEK: Belediyelere bilgilendirme toplantıları yapılacak. Bu bürokrasinin sona ermesi konusunda sürece dâhil olmaları sağlanacak.
* YAPI DENETİME TEK İMZA: Yapı denetim Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı 18’den 1’e düşürülüyor.
* HAMMADDE KREDİYE TEMİNAT OLACAK: Küçük işletmeler artık elindeki kereste, alüminyum gibi hammaddeleri de rehin ederek bankadan kredi kullanabilecek. İşletmeler her türlü taşınmazını rehin olarak gösterebilecek. KOBİ’ler imalat yapıyor, hammadde alıyor, mamul, yarı mamul oluyor. Sattıklarında alacak hesabı oluşuyor. Nakit oluyor artı değer oluyor. Bu sürecin tamamını hammaddeye rehin koyduğunda banka hepsini kapsıyor. Bankaların eli rahatlıyor.
* İSKANA TEK DENETİM: İnşaatın tamamlanması sonrasında, iskan almak için 3 farklı ekibin denetim yapması gerekiyor. Artık tek denetim yeterli olacak. Belediye dışında kalan 6 işlemin 5’i elektronik ortama aktarıldı. Altyapı izinleri kolaylaşıyor. Antrepo ve geçici depolama işletmecileri hizmet bedelleri tarifeye bağlanacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.