T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/657 Esas

Talep eden-borçlular; (1) İCLAL CİCİOĞLU,
(2) ZEYNEL ANIL CİCİOĞLU
Vekilince konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 01/11/2018 tarihli ara kararı ile İİK 289/2. maddesi gereğince talep eden borçlu şirkete 1 yıllık kesin süre verilmesine hükmedilmiştir.
İİK 289/3. maddesi gereğince komiser olarak; ************** ve **********************‘in konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
Komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiserin onayına tabii tutulmuştur.
Kesin mühlet kararı İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlular bakımından sonuç doğurmasına karar verilmiştir.
İİK’nun 289/son fıkra uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.