T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE )
ESAS NO : 2018/558

Davacı İBRAHİM SOLMAZ (SOLMAZLAR ÇINARALTI MARKETİ (AVM) ve SOLMAZLAR ÇINARALTI KAFE) tarafından açılan konkordato davası nedeniyle;

İİK’nun 287.maddesi uyarınca 25871344138 T.C. Kimlik nolu davacı İBRAHİM SOLMAZ (SOLMAZLAR ÇINARALTI MARKET (AVM) ve SOLMAZLAR ÇINAR KAFE şirket hakkında 10/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.