İBRAHİM NECATİ GÜDÜM

İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İZMİR / KARŞIYAKA

2019/30E

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN, İBRAHİM NECATİ GÜDÜM ALACAKLILAR TOPLANTISI DAVETİ İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2019/30 Esas Nosu ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan – İİK 285 ila 308/h) davası nedeniyle, İbrahim Necati GÜDÜM’e 01.08.2019 tarihinde bir yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş ve konkordato komiseri olarak Levent GENÇYÜREK görevlendirilmiştir. Komiserliğimizce daha evvelce alacaklılara davet ilanı yapılmış, alacaklarını bildirmeleri istenmiştir. Gelinen süreçte İcra İflas Kanunu’nun 301. maddesi gereğince alacaklılar toplantısına davet ilanı yapmak gerekmiştir. Borçluların konkordato projesinin müzakeresi ve oylanması amacıyla 21.02.2020 günü tek bir toplantı yapılacak olup; ikinci bir alacaklılar toplantısının yapılması kanunen mümkün değildir.Bu doğrultuda, İbrahim Necati GÜDÜM’ den alacaklı olup; alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte ön projede kayıtlı alacaklılar ile aşağıda belirtilen yer, tarih ve zamanlarda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. 2004 s. İİK.nın 302. maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde gerçekleşen iltihaklar da İİK. nın 302/6. maddesi uyarınca kabul olunur. Toplantıya ve oylamaya katılacak veya sonradan oylamaya iltihak edecek alacaklıların, temsilci veya vekillerinin yetkili olduklarım gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 2004 s. İİK.nin 301. maddesi gereğince alacaklılar, toplantıdan önceki 7 (yedi) gün içinde belgeleri inceleyebileceklerdir. İnceleme yeri olarak; “Bestekar Sadi Hoşses Sok. No:30/1 Zeynep Hanım Apt. Kat:2 Daire:5 Bostanlı /İZMİR” komiserlik adresimizde, mesai gün ve saatlerinde inceleme talepleri kabul edileceği ilan ve ihtar olunur.28.01.2020 Adi Alacaklılar Toplantısı: 21.02.2020 Cuma Günü Saat: 10-11 Rehinli Alacaklılar Toplantısı: 21.02.2020 Cuma Günü Saat: 11-12 Levent GENÇYÜREK Konkordato Komiseri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.