İBRAHİM HALİL CEVAHİR

İBRAHİM HALİL CEVAHİR, Gaziantep / Şehitkamil

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/165 Esas sayılı dava dosyası

GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DOSYA NO: 2019/165 E. İBRAHİM HALİL CEVAHİR KONKORDATO KOMİSERLERİ İLAN ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/165 Esas sayılı dava dosyasında “İBRAHİM HALİL CEVAHİR ” hakkında 09.05.2019 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere kesin mühlet kararı verilmiştir. Basın İlan Kurumu’nda 27.11.2019 tarihinde yayınlanan ilanla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır. Alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m.300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanı alınmış ve alacak kayıtları üzerindeki tahkikat tamamlanmıştır. Tüm bu işlemler neticesinde, alacaklılar toplantısı yapılması için gerekli işlemler tamamlanmış olduğundan, Komiser Heyetimizce İİK’nun 301. maddesi gereğince 25.03.2020 tarihinde 14.00 (Adi Alacaklılar için)-16.00 (Rehinli Alacaklılar İçin) saatlerinde “Alacaklılar Toplantısı” yapılacağı 10.03.2020 tarihinde Basın İlan Kurumunda yayımlanmıştır. Ancak 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Coronavirüs(Covid-19)’un pandemi ilan edilmesi, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında toplantıların iptal edilmesi, Hakimler Savcılar Kurulu’nun aldığı tedbirler kapsamında duruşma ve keşiflerin ertelenmesi tedbirleri dikkate alındığında Komiser Heyetimizce 25.03.2020 tarihinde yapılması planlanan Alacaklılar Toplantısının iptal edilerek, ilan edilecek daha ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Hususları ilanen tebliğ olunur. Konkordato Komiser Heyeti YMM Faruk Özkaya

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.