T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/251 Esas
Talep eden HÜSNE DİNÇ,MUHAMMED DİNÇ, OĞUZ ÖZAY, YILMAZ DİNÇ,
DİNÇ ELEKTRİK SIHHI TESİSAT TAAHHÜT VE İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ,
OYM MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TAAHHÜT TURİZM TİC. SAN. VE LTD. ŞTİ vekili tarafından mahkememize açılan konkordato talebi nedeniyle;
7101 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287/1 maddesi gereğnicei İİK’nun 286. Madrdesinde belirtilen belgelerin talep eden şirketler ve şahıslar yönünden mevcut olduğu tespit edildiğinde, Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2013 numarasında kayıtlı DİNÇ ELEKTRİK SIHHI TESİSAT TAAHHÜT VE İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ ve ortakları YILMAZ DİNÇ-*****************, HÜSNE DİNÇ-******************, Manavgat Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6914 sicil numarasında kayıtlı OYM MÜHENDİSLİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK TAAHHÜT TURİZM TİC. SAN. VE LTD. ŞTİ ve ortakları Davacı OĞUZ ÖZAY-************, MUHAMMED DİNÇ-***********, YILMAZ DİNÇ-***************hakkında 24/10/2018 tarihinden tiibaren geçerli olmak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,
Alacaklıların, işbu ilanını yayınlandığı tarihten itibaren 7(yedi) günlük kesin süre içinde dilekçesiyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığnı dellileri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri 7101 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunu 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.