T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/889 Esas 19/02/2019

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)Davacılar HÜSEYİN ÖZDEN, ÖZER ÖZDEN VE HALİL ÖZDEN’e ilişkin davanın işbu dosyadan tefriki ile bu davacılar bakımından geçici mühletin kaldırılmasına, geçici mühletin uzatılması ve KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNE,
b)Bu davacılar bakımından mahkememizce konulan tedbirlerin hüküm tarihi itibariyle kaldırılarak geçici komiser heyetinin bu davacılara ilişkin görevlerine son verilmesine
c) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 312168 sicil nolu borçlu ÖZDEN CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne 13/02/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
d)Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
e)20/09/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
f)20/09/2018 tarihli tensip tutanağının 3.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Hukukçu Doç. Dr. Aydın ÇELİK, SMM Hamdiye USTA, Finansman uzmanı Taner YILDIRIM’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
KONKORDATO KOMİSERLERİ;
TANER YILDIRIM; Finansman Uzmanı,, –Tel; 0 (533) 545 0044
HAMDİYE USTA; Mali Müşavir, , Tel; 0 (532)334 6085
DOÇ. DR. AYDIN ÇELİK; Hukukçu, , Tel: 0 542 377 30 98
DAVACIŞİRKET; ÖZDEN CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adresi: Fevzi Çakmak Mah. 2088. Sokak No:4 İşyeri No: Z1 Bağcılar/İstanbul ,Ticaret Sicil No: 312168 Vergi No: 6820027316

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.