T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/771 Esas
Davacılar HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Ş vekili tarafından hasımsız olarak 2018/771 Esas ile açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin dosyada eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
Borçlular İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 442244 sicil numarasında kayıtlı KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile HÜSEYİN KURAN tarafından sunulan İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden borçlular hakkında 17/08/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı şirketin (borçlu) ile davacının(borçlunun ) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
Geçici komiser olarak **************,*******************, *******************’ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/771Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 09/11/2018 günü saat 14:00’de yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.