ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO: 2018/798

Ankara Ticaret Sicilinin 92561 sırasına kayıtlı, 100. Yıl Bulvarı 41-A Sok. No:39 Yenimahalle /ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Himtes Havalandırma İmalat Tesisat İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Avukat Eralp Çıragül İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi için İ.İ.K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 02/11/2018 tarihli 2018/798 Esas sayılı kararı ile 3 ay süreyle geçici mühlet karar verilmiştir.

Geçici komiserler Musa Özkaya ve Aziz Serkan Arslan 24/01/2019 tarihli rapor ve 31/12/2019 tarihli geçici mühletin uzatılması talepleri üzerine Mahkememizin 01/02/2019 tarihli ara kararı ile konkordato geçici mühlet kararının 02/02.2019 tarihinden itibaren 2 AY SÜREYLE uzatılmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince,alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.