T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2018/1179 Esas

Davacı HEDEF YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizde açılan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No:50 D:3 Erenköy-Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 377277 sicil numarasında ve Erenköy Vergi Dairesi’nde 6130118487 VKN ile kayıtlı HEDEF YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;
Tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 22/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak **************ve ************* atanmıştır. Duruşmanın 21/01/2019 günü saat:10:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.22/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.