T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/268 Esas

Davacı , HAYRETTİN COŞAR ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

İİK’nun 287. Maddesi uyarınca****************** TC Kimlik numaralı davacı HAYRETTİN COŞAR hakkında 26/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklarının ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.