ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/650

Ankara Ticaret Sicilinin 133081 sırasına kayıtlı, Kavakıldere Mah. Atatürk Bulvarı No: 185 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı HASOĞULLARI İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET AŞ .İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur.
Mahkememizin 18/09/2018 gün ve 2018/650 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Hasoğulları İnşaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Aş’nin isteminin kabulü ile bu günden (18/09/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, ***********************************************************’nın Konkordato Komiseri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.