T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/922
Davacı HASKARA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ (Ticaret Sicil No:578166)(Vergi Dairesi:Fatih,Vergi No: 4580405785 ) tarafından açılan konkordato davası nedeniyle;
Davacı 578166 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı HASKARA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ (Hacı Zihni Efendi Sk.No:23 Çapa/Fatih/İSTANBUL) hakkında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.31/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.