T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/246
7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesi ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 287. maddesi gereğince işbu tensip tutanağının 4 nolu ara kararında belirlendiği üzere konkordato talep eden tarafça anılan Yasa’nın 286. maddesi uyarınca konkordato talep eden tarafça konkordato talebine eklenmesi gerekli ve zorunlu belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunun anlaşılması nedeniyle; Demirci Şöförler Odası’nın 45/157206 esnaf sicil nosunda kayıtlı, 63*******98 T.C. kimlik numaralı HASİBE TOPUZ’un 14/11/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, bu kapsamda alacaklı sayısı ve alacak miktarı gözetilerek konkordato talep eden davacıya 1 kişilik geçici konkordato komiseri görevlendirilmesine, geçici komiser olarak **********************’ın görevlendirilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde konkordato talep eden davacının alacaklılarının dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususunun 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.