T.C. KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1134
Davacılar HASAN YILDIRIM ve KAR-PET PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;

Davacılar HASAN YILDIRIM (TC.Kimlik No. 5**************4) ve KAR-PET PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Selçuk VD. 5240059949) hakkında konkordato davası açılmış olup mahkememizce 14/12/2018 tarihli ara kararı ile davacılar hakkında 14/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak ****************ile **************** atanmıştır.

İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.