T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/849 Esas

************** TC kimlik numaralı HASAN ÜNAL SERİN ve 6300001814 vergi numaralı, 94183 ticaret sici numaralı, 0630000181400014 mersis numaralı NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” tarafındankonkordato geçici mühlet verilmesi talebi üzerine mahkememizce 20/11/2018 tarih, 2018/849 esas sayılı ara karar ile
1- T.C. Kimlik Nod: ****************** TC kimlik numaralı HASAN ÜNAL SERİN ve 6300001814 vergi numaralı, 94183 ticaret sici numaralı, 0630000181400014 mersis numaralı NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 286. Maddesi gereğince;
a) 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Geçici mühlet kararının İİK.’nun 288./1 maddesi gereğince, İİK’nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ilesözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. Maddesindeki şekli ile borçlu bakımından SONUÇ DOĞURMASINA,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelemek ve borçlu şirket ve gerçek kişinin faaliyetlerine nezaret etmek, şirketin ve gerçek kişinin tüm işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak * *************,************ve ***********’nin GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici mühlet kararı verilen HASAN ÜNAL SERİN veNATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin TÜM İŞLEM VE KARARLARININ GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA,
Geçici konkordato komiserlerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve görev sınırlarının geçici mühlet kararı sonuçları ile birlikte İİK.’nun 288 maddesi gereğince ticaret sicil gazetesi  İLANINA, karar verildiği, Konkordato talep eden şahıs ve şirket alacaklıları tarafından, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.