T.C.
ADALET BAKANLIĞI
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
2018/302 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

T.C. TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Borçlu 289*****946 TC Nolu Hasan TASGÜL (************************) Hakkında 2018/302 Esas, sayılı kararı ile 31.10.2018 tarihinde 3 Ay süre ile konkordato geçici mehil kararı verilmiştir.

Alacaklıların 31.10.2018 tarihi itibarı ile alacaklarını, alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (On beş gün) içerisinde komiserliğimizin, ************************************* adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri, ilan ve ihtar olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.