T.C. İVRİNDİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2018/495 Esas
Davacı Harun ÜRKÜT vekili mahkememize verdiği 10/10/2018 tarihli dava dilekçesiyle konkordato mehil talebinde bulunduğundan alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içeriside dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 287. maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.