HARUN ÜRKÜT

, BALIKESİR / İVRİNDİ

2018/495E

HARUN ÜRKÜT KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET (İvrindi Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/495 E. Sayılı Dosya) 2********8 T.C. Kimlik numaralı Harun Ürküt’ün İvrindi Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/495 Esas sayılı dosyasında halen derdest olan Hasımsız (Konkordato) davasında 08.03.2019 Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Konkordato Kesin Mühlet kararı verilmiştir. Komiserliğimizce, daha evvelce alacaklılara davet ilanı basın ilan ve posta yolu ile yapılmış, yapılan bildirimlerin tahkiki tamamlanmıştır. 2004 Sayılı İ.İ.K nun 28.02.2018 Tarih 7101 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ile değişik 301. Maddesi uyarınca, davacı şirketten alacaklı olup; alacaklarını bildirenler veya alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların katılımı ile aşağıda belirtilen yer, tarih ve zamanlarda konkordato projesinin müzakeresi için toplantı yapılacaktır. Toplantıya katılacak alacaklıların, temsilcilerinin ya da vekillerinin, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekâletnamelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Alacaklılar veya vekilleri toplantı öncesindeki 7 gün içerisinde ( mesai saatlerinde) Borçlu Şirketin bilgilerini tarafımızdan talep ederek inceleyebileceklerdir. Konkordato Komiser Heyeti tarafından adresi tarafımızca belli olan alacaklılara ilanın birer örneği posta ile gönderilecektir. Alacaklılar toplantısında, konkordato projesinin kabul veya reddi hakkında oylama yapıldığı takdirde, katılmayanların veya oy kullanmayanların toplantı gününü takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklarında da kabul edileceği ilan ve ihtar olunur. Konkordato Komiseri SMMM Sema Erol Konkordato Komiseri Av.Ufuk Çallıoğlu Toplantı Yeri : İvrindi Belediyesi Binası Toplantı Salonu İvrindi-Balıkesir Toplantı Tarihi :23.02.2020 Pazar Adi Alacaklar Toplantısı Saati :14:30 – 16:00 arası Rehinli alacaklar ve Kamu alacakları toplantısı saati :16.30 – 17 arası

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.