KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/768 Esas

Davacı Harun Demirbilek tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; 30022311822 kimlik numaralı HARUN DEMİRBİLEK hakkında verilmiş olan geçici mühlet kararı, mahkememizin 12/02/2019 tarihli celsesinde kaldırılmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararının kaldırılmasına ve aşağıda belirtilen şekilde kararın ilanına karar verilmiştir.”Konkordato kesin mühleti verilmesi talebinin REDDİNE,
-Konkordato geçici mühlet nedeniyle verilen tedbirlerin ve geçici komiser heyeti görevlerinin 12/02/2019 günü saat 15:10itibariyle kaldırılmasına,
-Kesin mühlet talebinin reddi ile tedbirlerin ve komiser heyeti görevlerinin kaldırılmasına ilişkin kararın ilanına,
Dair, davacı vekili Av. Şebnem ŞAHİN ile müdahale talep eden İş Bankası vekili Av. Fuat PAYAS ve müdahale talep eden QNB Finans Faktoring vekili Av. Büşra GÜZELBABA’nın ‘nin yüzüne karşı 6100 sayılı HMK 345/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça karar verildi, okundu usulen anlatıldı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.