T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1234
Davacı HANPORT LOJİSTİK İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV PETROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. – ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 30/10/2018 tarih ve 2018/1234 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 155287sicil numarasında kayıtlı HANPORT LOJİSTİK İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV PETROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. – – hakkında 30/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ************** ve *******************************’ün GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİOLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 25/01/2019 günü saat 12:00’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur. 05/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.