T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/594

Davacılar, Hamit YALÇIN, Miraç YALÇIN, Cihangir YALÇIN’ın mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Davacılar Hamit YALÇIN, Miraç YALÇIN, Cihangir YALÇIN‘ın konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;
a) Davacılar Hamit YALÇIN, Miraç YALÇIN, Cihangir YALÇIN yararına 18/10/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
b) Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) TÜM TEDBİRLERİN UYGULANMASINA,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçluların faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak **********************’ın geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.