T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2018/268 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : HALİM MUTLU
Davacı Halim Mutlu vekili Av. ********, Av.************** tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Yukarıda ismi yazılı HALİM MUTLU tarafından Alaşehir 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/268 Esas sayılı dosyasının 24/09/2018 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacı Halim Mutlu tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/1.maddesi gereğince 24/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfitenin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.