T.C.
ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği

GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI İLANI

ESAS NO : 2018/268 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : HALİM MUTLU
Davacı Halim Mutlu vekili Av. Gökhan Kacar, Av.Nurbanu Yağız Kacar tarafından açılan Konkordato davasının 20/12/2018 tarihli duruşmasında verilen ara karar nedeniyle;
Yukarıda ismi yazılı HALİM MUTLU tarafından Alaşehir 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/268 Esas sayılı dosyasının 20/12/2018 tarihli duruşma tutanağında; Mahkememizce 24/09/2018 tarihli tensip ara kararı ile verilen 3 aylık geçici mühlet kararının 24/12/2018 tarihinde dolduğu dikkate alınarak geçici mühlet süresinin uzatılmasına karar verilmiş olmakla; Davacı Halim Mutlu tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/6 maddesi gereğince 24/12/2018 tarihinden başlamak üzere geçici mühlet kararının 2 ay uzatılmasına karar verilmiş olup keyfitenin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti uzatılmasını gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.