HALİL GÖRGEL İNŞAAT TAAHHÜT PROJE NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ÇANAKKALE / BİGA

2018/448

İ L A N T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2018/448 Esas Davacı Halil Görgel İnşaat Taahhüt Proje Nakliye Ticaret Limited Şirketi ( 0455030673000014) vekili Av.Ahmet Şefik Akın ile Davalı Hasımsız arasında mahkememizde görülmekte olan konkordato ( Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İ.İ.K. 285 ile 308/h ) davası nedeniyle , Davacı şirket ile ilgili olarak ; Mahkememizin 04/03/2019 tarihli duruşmasında konkordato taleplerinin reddine, karar verilmiş mahkeme kararı istinaf edilmesi üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 20/11/2019 tarih ve 2019/1431-1181 Esas-Karar sayılı ilamıyla istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE karar verilerek gelmekle mahkeme kararı 20/11/2019 tarihinde kesinleşmiştir. Konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve mahkememizin 16/01/2019 tarihli tensip tutanağı ile görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İ.İ.K.Nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.