T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/492
Davacı HALİL BÜYÜKNALBANT (TC N. ****************) tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle davacı HALİL BÜYÜKNALBANT tarafından talep edilen konkordato davasında; Davacı HALİL BÜYÜKNALBANT (TC N. *********************) hakkında 24/07/2018 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühletin bu sürenin dolmasından itibaren İİK 287/4 maddesi uyarınca 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, geçici mühlet için mahkememizce verilen tedbirlerin 2 aylık uzatma süresi içinde de aynen devamına, karar verilmiş olup dosyanın duruşmasının 17/12/2018 tarihine bırakılmış olduğu hususuilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.