T.C.
KAYSERİ
1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

2018/492-ESAS SAYILI DOSYA ATAMASI KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

T.C. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesine 2018/492-Esas sayılı dava dosyasında “Halil BÜYÜKNALBANT” a mahkemece 24.12.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Osman SEYFİ görevlendirilmiştir.

2004 sayılı İİK’nun 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato kesin mühleti alan “Halil BÜYÜKNALBANT” tan alacağı bulunan alacaklıların, konkordato komiserliğimiz adına ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Boğazköprü Mahallesi Ormanköyü Sokak No:286 İncesu/Kayseri adresinde komiserlikçe görevlendirilen Mehmet Büyüknalbant’a yokluğunda Nalpaş A.Ş. çalışanına alacak tutarını ve alacak tutarına esas alınan tarihi belirtir şekilde yazılı olarak, komiserlikçe görevlendirilen kişiye tutturulan evrak kayıt defterinden gelen evrak kayıt numarası alarak alacaklarını bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı, İLAN olunur.05.02.2019

Konkordato Komiseri
Osman SEYFİ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.