T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/518 Esas

Davacı 24*******80 T.C. Kimlik nolu HALİL BADAK tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

Davacı 24******80 T.C. Kimlik nolu HALİL BADAK hakkında konkordato davası açılmış olup, 04/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak 41*******56 TC kimlik nolu *************** atanmıştır.

İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilanından itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.