Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı

konkordato Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı

konkordato Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/04/2018 Tarihli ve 538 Sayılı Kararı 5 Nisan 2018 Tarihli ve 30382 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

538 Karar No’lu, 3 Nisan 2018 Karar Tarihli Kararda 29 Şubat 2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen geçici 14. maddenin ikinci fıkrasının hükmü uyarınca, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemelerinin belirlenmesi hususu Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;
28 Şubat 2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununca eklenen geçici 14. maddesi uyarınca;

7101 sayılı Kanunun 46. maddesiyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun eklenen geçici 14. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kapsamda görülmekte olan davalar bakımından iflasın ertelenmesi ve konkardato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına, mahkemelerin derdest dava dosyalarının bu karara dayanarak anılan mahkemelere gönderemeyeceğine, iş bu kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren açılacak davaların ise anılan mahkemelerce tevzi edilmesine karar verildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.