T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/865

Davacılar HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. , SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ve SABO AYAKKABI VE MAĞ. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (21444/5)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. , (567294/0) sicil numarasında kayıtlı davacı borçlu SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ ve (473573/0)sicil numarasında kayıtlı davacı SABO AYAKKABI VE MAĞ. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hakkında mahkememizce verilen 19/09/2018 ve 25/09/2018 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRESİNİN DOLDUĞU 19/12/2018 ve 25/12/2018 tarihlerinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINAdavacılar (borçlular)İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 19/09/2018 ve 25/09/2018 tarihli tensip tutanakların 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Dr. Aydın Çelik , Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/865 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 19/02/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.