T.C. İstanbul Anadolu 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/515 Esas
hacıbeyDavacı HACIBEY KEBAPÇILIK GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ. tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı HACIBEY KEBAPÇILIK GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ. hakkında iflasın ertelenmesi davası açıldığından itiraz etmek isteyen alacaklıların İİK 158/1, 166/2 maddeleri gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 15/06/2016 günü saat I5:30’da yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği HMK 317/2 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 04/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.