Gürtuğ Yalıtım Yapı Elem. Mad. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından şirketin İİK mad. 179 kapsamında borca batık olduğu ve İİK 179/a kapsamında tedbirler alındığında mevcut iyileştirme projesi uygulanarak şirketin ekonomik hayatına devam edebileceğini beyan ederek İflas Ertelemesi davası açılmış olup Mahkememizce verilen 30.06.2016 tarihli tensip karan uyarınca İİK 179/a maddesi gereğince İşletmeci Doç.Dr.İsmail Can, Mali Müşavir Hüsnü Akyüz, Hukukçu Serpil Ejder şirkete tedbiren denetim kayyımı olarak atanmış olup, şirket denetim görevi kayyım heyetine verilmiştir.

Açılan bu davanın yargılaması 19.10.2016 günü saat : 11 : 50 ’a bırakılmıştır.

Şirketin borca batık olmadığı ve iyileştirme projesinin yeterli bulunmadığını iddia eden alacaklıların veya diğer ilgililerin bu ilanı takiben varsa itirazlarını mahkememize, bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.