Konkordato davası duruşma gününün ilanen tebliği Kayseri – KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, Kayseri

2019/871 Esas

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN İ L A N ESAS NO: 2019/871 Esas Açılan bu davanın yargılaması 13/01/2020 günü saat 10,05’e bırakılmıştır. Davacı GÜRBÜZ İNŞAAT SIHHİ TESİSAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan İflas (İflasın Ertelenmesi Süresinin Uzatılması) davasında İ.İ.K 179/a-1 maddesi gereğince Geçici denetim kayyımı olarak Mali Müşavir Osman Seyfi’nin Mahkememizce 2016/943 Esas – 2018/951 Karar ile denetim kayyımı olarak görevlendirildiğinden, yemini yaptırılarak görevine aynen devam etmesine, şirket hesaplarının ve nakit akışının kontrolünün sağlanması açısından şirket alacaklarının kayyım tarafından açılacak bir banka hesabı ile takip ve kontrol edilmesine, alacaklara yapılacak ödemelerin ve kooperatif alacaklarına ilişkin yapılacak tahsilatların bu hesapta toplanmasına, bu hususta kayyıma görev ve yetki verilmesine, iflasın ertelenmesinin süresinin uzatılması talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesinin süresinin uzatılması talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.