T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1356

Davacılar GÜR-AN NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ÖZGÜRAN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2018/1356 Esas sayılı dosyasının 15/02/2019 tarihinde yapılan duruşmasında;
Davacı şirketlerin konkordato talebinin mevcut verilere göre başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Bornova – 12112 sicil numarasında kayıtlı GÜR-AN NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİhakkında 15/02/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 207554 Sicil numarasında kayıtlı ÖZGÜRAN İŞ MAKİNALARI İNŞAAT VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 15/02/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 172716 sicil numarasında kayıtlı GÜR-AK NAKLİYE TAŞ OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 15/02/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere, 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI verilmesine,
Kesin mühlet içerisinde 20.11.2018 tarihli tensip tutanağı ile görevlendirilen konkordato komiserleri 4************4 T.C. Kimlik Numaralı SMMM Dilek TURAN ERTAŞKIN ve 5*************8 T.C.Kimlik No’lu Şevket KAYMAZ’ın görevinin devamına,
Konkordato komiser heyetince 15/02/2019 tarihinden itibaren ayda 1 kez olmak üzere ara rapor sunmalarının istenilmesine, komiser heyetince davacı şirketlerin amaçladığı iyileşmenin tespit edilmesi halinde bu durumun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine, ayrıca konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması durumunda bu hususunda derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine,
Davacı şirketlerin mevcut yapıları dikkate alındığında alacaklılar kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla, alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların 15/02/2019 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde dilekçe ile dosyaya ve komiser heyetine başvurmalarının istenilmesine, komiserlerin görüşü alındıktan sonra alacaklıların niteliği ve sayısı dikkate alınarak 7 kişiyi geçmemek üzere ve tek sayı olarak bir ay içerisinde mahkememizce duruşma harici belirlenmesine,
Kesin mühlet içerisinde İİK 292/ son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1 maddesi uyarınca duruşma yapılmasına dair kesin mühlet içerisinde olmak kaydıyla taktirde bulunularak duruşmanın açılmasına,
Kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294 maddesinin uygulanması ile tüm ihtiyati tedbirlerin devamına karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.